Interim management

TUIM stelt een doel- en resultaatgerichte aanpak centraal. Accent ligt op vastgoedvraagstukken met een zorgcomponent en veranderingsprocessen voor organisaties in de gebouwde omgeving.

Wat kunnen wij  voor u betekenen: