Nieuws en publicaties

Op weg naar het nieuwe zorgen

Het aantal particuliere woonzorgvoorzieningen groeide de afgelopen jaren enorm. Waar komt deze groei vandaan? Wie zijn de ondernemers achter deze woonzorgvoorzieningen? En hoe ziet de toekomst van het zorglandschap eruit nu particuliere woonzorgvoorzieningen steeds meer voet aan de grond krijgen?

In het kader van het 15-jarig bestaan van TUIM leek het ons een goed idee om deze vragen in een boekje te beant-woorden. Dat doen we samen met stuk voor stuk gepassioneerde zorgondernemers van particuliere zorginstellingen.

Transformatie van serviceflats

De klassieke serviceflat in een nieuw jasje heeft in de huidige tijd volop kansen, wellicht zelfs meer dan de afgelopen decennia. Complexen kunnen bij uitstek profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Veel serviceflats kampen echter met andere zorgen, waardoor besturen deze kansen nauwelijks weten te benutten. In de afgelopen jaren zijn sommige serviceflats verkocht of verhuurd aan externe partijen die de complexen ingrijpend hebben herontwikkeld. Van beschermd, zelfstandig wonen met diensten is daarbij vaak geen sprake meer. Deze publicatie maakt bestaande besturen en eigenaren van serviceflats wegwijs in de ontwikkelingen in ‘hun markt’. Met bijdragen van Gerard Thaens

Serviceflats 2.0. Van Eigendom naar eigenheid en eigentijds

In dit cahier komen vier ondernemers/bestuurders aan het woord over hun visie en maatregelen. Dat levert verrassende inzichten én mogelijkheden op. TimesLab onderzoek & innovatie, voorzag ons van dieptecijfers en verdere interessante gegevens. Bestaande en nog nieuw te ontwikkelen serviceflats, bieden volgens ons een scala aan mogelijkheden om rendabele, toekomstbestendige woonvoorzieningen te worden. Omdat het nu de uitgelezen tijd is om kansen en innovaties om te zetten in concrete, haalbare modellen voor woonvormen en woongebouwen. Met aantrekkelijke rendementen voor investeerders. Zodat wonen en zorg weer in balans komt. Nu en op de lange termijn. Gerard Thaens heeft dit cahier samengesteld in opdracht van Vitaal ZorgVast en BAM Woningbouw. 

 

Onderzoek kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen kent vele verschijningsvormen. Een rondgang langs verschillende kleinschalige woonvormen leert dat deze hunkeren naar de voordelen van de andere organisaties. Is er dan toch een optimale verschijningsvorm?
Uit een -in opdracht van ZBz partners en TUIM -  verricht onderzoek “Kleinschalig wonen. Optimaal?” door  Het Lectoraat Zorggericht Bouwen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is gebleken dat er geen gouden formule voor Kleinschalig wonen bestaat. Zij interviewde 24 zorgorganisaties, vergeleken de exploitatie cijfers en de investeringen. Een blauwdruk is niet gevonden en een integrale visie over het waarom van kleinschalig wonen ontbreekt.

Cookie settings