Onderzoek kleinschalig wonen (2010)

Kleinschalig wonen kent vele verschijningsvormen. Een rondgang langs verschillende kleinschalige woonvormen leert dat deze hunkeren naar de voordelen van de andere organisaties. Is er dan toch een optimale verschijningsvorm?
Uit een -in opdracht van TUIM –  verricht onderzoek “Kleinschalig wonen. Optimaal?” door  Het Lectoraat Zorggericht Bouwen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is gebleken dat er geen gouden formule voor Kleinschalig wonen bestaat. Zij interviewde 24 zorgorganisaties, vergeleken de exploitatie cijfers en de investeringen. Een blauwdruk is niet gevonden en een integrale visie over het waarom van kleinschalig wonen ontbreekt.

Open het PDF bestand