Advies aankoop Olde Heem Kloosterburen (2016)

Gerard Thaens 06-09-2016 0 reacties

TUIM heeft Stichting SintJan ondersteund bij de aankoop van het pand Olde Heem in Kloosterburen in eigendom van Zonnehuisgroep Noord. Het pand wordt door de Stichting met toestemming van de leden van de coƶperatie aangekocht.

ZUIDHORN Zonnehuisgroep Noord en Stichting SintJan hebben overeenstemming bereikt over het voorlopige koopcontract van het pand van Zonnehuis Olde Heem in Kloosterburen.

Zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord zal het pand, onder voorbehoud van goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen en de Raad van Toezicht, overdragen aan de Coöperatie Klooster&Buren en Stichting SintJan. Het pand wordt door de Stichting met toestemming van de leden van de coöperatie aangekocht. De Dorpscoöperatie
Klooster&Buren, van de vijf dorpen in voormalig gemeente Kloosterburen, is voort gekomen uit Stichting SintJan en staat borg voor de leefbaarheid in het gebied. Klooster&Buren wil de woongemeenschap en zorgfaciliteiten voor ouderen in het pand van ’t Olde Heem behouden.

Zonnehuisgroep Noord heeft in een samenwerkingsverband met Stichting SintJan en Philadelphia getracht Zonnehuis Olde Heem in een andere vorm te behouden. Met het verhuren van appartementen en het openstellen van een vleugel tot woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking in oktober 2013, is ingespeeld op het veranderde overheidsbeleid. Het bleek uiteindelijk voor Zonnehuisgroep Noord niet haalbaar om de locatie rendabel te exploiteren. De zorgorganisatie ging verder in gesprek met Stichting SintJan en de Coöperatie Klooster&Buren, om een passende oplossing te vinden.

Lat: 53.3873598
Long: 6.39129509999998

0  reacties

Cookie-instellingen